ventilatieHuis

Ventilatiesysteem D met warmterecuperatie, de beste keuze?

Veel mensen veronderstellen dat een energiezuinig of passief huis gevoeliger is voor vervuilde binnenlucht dan een woning die opzettelijk luchtlekkage heeft via scheurtjes en gaten.

Dit is echter onjuist, want in een goed ontworpen en onderhouden lage energiewoning is de binnenluchtkwaliteit stukken beter dan in tochtige huizen.

Dit komt omdat in deze nieuwe woningen en in oudere woningen met een energiebeperkende installatie, de vervuilende stoffen minder kans hebben om de woningen binnen te dringen en ook makkelijk uit de woning worden verdreven.

De binnenlucht van een traditionele woning bevat meer soorten en hogere concentraties aan verontreinigende stoffen dan de buitenlucht, zelfs meer dan in geïndustrialiseerde gebieden.

De meest voorkomende luchtvervuiling in je woning

De soorten vervuilende stoffen worden ingedeeld in 3 categorieën:

Fysische stoffen
Chemische stoffen

utilatVentialtieAuto_01

 • radioactief gas radon
 • verbrandingsproducten zoals koolmonoxide
 • vluchtige organische stoffen afkomstig van verven, lijmen en andere bouwmaterialen
 • lood en asbest
 • Tabaksrook (mengsel > 4000 chemische stoffen)
 • chemicaliën van poetsproducten
Biologische stoffen

binnenluchtHond

 • virussen, bacteriën en schimmels
 • insecten
 • huistofmijt en pollen
 • huidschilfers en haren van mens en huisdieren

Ventilatie en infiltratie

Tegenwoordig wordt met de term ‘ventilatie’  vooral mechanische ventilatie bedoeld.

Luchtverversing of ventilatie betekent een natuurlijk of mechanisch proces van gecontroleerde of ongecontroleerde lucht aanvoer of afvoer in een ruimte.

Vroeger waren luchtlekken bedoeld om de woning te ventileren, maar dit zorgde ervoor dat de luchtkwaliteitsproblemen vanuit zolders, kruipruimtes en buitenaf door heel het huis werden verspreid.

Dit is infiltratie(ongecontroleerde luchtaanvoer) waarbij de lucht langzaam doordringt langs kieren en scheuren. Deze ongecontroleerde luchtstroom die beïnvloed wordt door de windsnelheid, topografie, vegetatie en vele andere factoren zorgen voor ongecontroleerde situaties.

Daarnaast zorgen luchtlekkages voor hogere verwarmings- en koelingingskosten. In nieuwe constructies heeft men stragieën bedacht om infiltratie sterk te verminderen.

Welke soorten ventilatie zijn er beschikbaar?

Natuurijke ventilatie (type A)

Natuurlijke ventilatie is via roosters in ramen en gevels, maar ook het openen van ramen en deuren.  Dit is onbetrouwbaar, zorgt voor ongecontroleerde infiltratie, het huis wordt niet gelijkmatig geventileerd én  ongewenst vocht wordt binnengelaten.

Dit type van ventilatie wordt afgeraden voor nieuwe goed geïsoleerde woningen.

Mechanische ventilatie (type B, type C en type D)
Aanzuigventilator (type B)

De ventilator zuigt verse lucht aan waardoor de vervuilde binnenlucht op natuurlijke wijze naar buiten wordt afgevoerd via ventilatieroosters in ramen of dakdoorvoeren.

 • Voordeel : De buitenlucht gaat eerst door een zuiverende filter.
 • Nadeel: Er is een licht tochtgevoel en is het niet energiezuinig (staat constant aan ). Dit systeem wordt daarom niet vaak gebruikt.
Afzuigventilator (type C)

Dit is het omgekeerde van het type B systeem. De verse lucht wordt natuurlijk aangevoerd en de vervuilde lucht verlaat je woning op mechanische wijze via afvoerroosters in het toilet, badkamer, douche, berging en keuken.

Je kiest best voor een extra verfijning van het systeem waarbij de mechanische afvoer wordt gecontroleerd met een timer of een systeem die co2-concentratie, luchtvochtigheid of beweging registreert. Zo wordt de ventilatie automatisch aangepast.

balansventilatie (type D)

heatingVentilation_03
Dit is een volledig mechanische systeem. Het maakt gebruikt van 2 ventilatoren waarbij de één zorgt voor de toevoer van verse lucht en de ander voor de afvoer van de vervuilde lucht. De warmte van de afgevoerde lucht gaat over naar de verse maar koudere buitenlucht waardoor er een warmte terugwinning ontstaat(WTW)

Een lage energie- of passieve woning moet over een goed ontworpen verwarmings-, ventilatie- en airconditioning systeem beschikken zodat zowel overmatig vocht en geurtjes alsook potentiële gifstoffen worden verwijderd. Praat er ook over met je EPB verslaggever.