verbeke

Wat is een grondsondering en waarom heb je het nodig?

Wie een huis bouwt heeft een stevige fundering nodig om barsten en scheuren in de muren te voorkomen. Een juist funderingssysteem kiezen is dan ook een essentieel onderdeel voor de duurzaamheid van je woning. Via een sondering kom je te weten welk funderingssysteem ideaal is en welk budget je hiervoor moet vrijmaken.

Wat is sonderen?

sondeerapparaat-kleur
Je woning wordt gebouwd op een bepaald type van fundering. Bepalen welk systeem je dient te budgetteren hangt echter in sterke mate af van de stabiliteit van de ondergrond. Gelukkig kan je dit laten onderzoeken door een sondering uit te voeren.

Een aantal bedrijven hebben zich gespecialiseerd in sonderen. Group Verbeke is één van de bekendste bedrijven die deze onderzoeken uitvoeren en we zullen hen gebruiken als leidraad doorheen dit artikel.

Gevolgen niet sonderen

Leaning-Tower-Pisa
In 1100 startte de Italiaanse overheid met de constructie van de toren van Pisa. De toren helt ongeveer 10% over omdat, je raadt het al, men weinig rekening heeft gehouden met de zetting van de ondergrond.

De toren van pisa is natuurlijk een extreem voorbeeld maar voor particuliere woningen zijn de gevolgen even reëel. Denk maar aan verzakkingen of scheuren van gevels.

crackedwall

Waarom wel sonderen?

Er zijn hoofdzakelijk 2 doelstellingen van sonderen:

Bepalen van het funderingssysteem
Groep verbeke verkent je terrein en via een reeks van geotechnieken kan de bodemkwaliteit achterhaald worden. Dit wordt samengevat in een rapport die je via e-mail en post ontvangt. Dit rapport is zeer interessant voor je architect omdat hij zo in staat is om een geschikt funderingssysteem te kiezen voor je woning.

Als preventieve maatregel
Maar de bodemstudie werkt ook preventief. Zijn de eigenschappen van de bodem gunstig voor het aanleggen en onderhouden van je tuin? En wat met een kelder of waterput, de bouw ervan kan nl. beperkt zijn of helemaal niet kunnen door een minder kwalitatieve ondergrond.

Is sonderen een verplichting?

Sonderen is niet verplicht maar je architect zal het wellicht wel vragen. Hij is nl. 10 jaar aansprakelijk voor de stabiliteit en draagkracht van de constructie. Het is dan ook logisch dat hij 100% zeker wil zijn dat het gekozen funderingssysteem geschikt is voor je woning.

Het kan voorkomen dat een gewone sondering niet voldoende is. Dit kan het geval zijn in een zeer drassig gebied of als er een vermoeden bestaat dat er heel wat organisch materiaal aanwezig is. Het eerste rapport die je van Group Verbeke hebt ontvangen is echter voldoende voor je architect om je hierin te adviseren.

Sonderen in de praktijk, hoe werkt het?

In het onderstaand filmpje zie je Group Verbeke aan het werk.

Techniek

Er wordt een staaf de grond in gedrukt, hoe meer weerstand hoe beter de grond!

De sondeerwagen rijdt de bouwgrond op en kiest 3 strategische plaatsen (foto) binnen de bouwlijn. Op deze locaties wordt een staaf de grond in gedrukt aan een constante snelheid van 2 centimeter per seconde.

Om die constante snelheid aan te houden is soms meer kracht nodig. Het is deze kracht die de samenstelling van de ondergrond kan inschatten. Zo is er minder kracht nodig om door klei te drukken maar meer kracht om door zand te drukken.

Indien de bouwgrond niet goed toegankelijk is gebruikt Group Verbeke geen wagen maar een semi-manueel sondeerapparaat (zie filmpje). Dit toestel heeft een beperkt eigengewicht en wordt daarom verankerd in de grond. Om goede resultaten te behalen moet de verankering wel goed blijven zitten zodat ze niet vroegtijdig loskomt.

De beste fundering voor je woning

verbeke-graph
Nu de sondering is uitgevoerd wordt het rapport samengesteld die de resultaten van de sondering bevat, dit krijg je via mail en per post. De architect kan vervolgens het rapport interpreteren en het beste funderingssysteem kiezen.

Mooi aan het rapport van Verbeke is de eindconclusie. Deze bevat reeds een overzicht van de aangewezen of te adviseren funderingssystemen waardoor de architect er direct mee aan de slag kan.

Funderingssystemen

Hieronder een overzicht van de funderingssytemen die kunnen opgenomen worden in het rapport.

Sleuffundering

beamfoundation

 • ook wel strookfundering
 • de goedkoopste fundering
 • zeer goede draagkrachtige ondergrond vereist
 • er wordt een sleuf met een diepte van 80 tot 120 cm gegraven op de plaats waar de muren komen
Algemene funderingsplaat

plaatfundering

 • bij weinig draagkrachtige ondergrond
 • de volledige woning rust op een funderingsplaat
 • de plaat wordt op volle grond gestort
 • betonnen rand tot op vorstvrije diepte (min. 80 cm)
Putfundering

putfundering

 • de fundering wordt gevormd door diepe betonnen palen in de grond
 • draagkrachtige bodem ligt op middelmatige diepte (4 en 8 m)
 • graafwerk beperkt tot de putten
Paalfundering
 • vergelijkbaar met putfundering
 • draagkrachtige bodem mag veel dieper liggen dan de putfundering
 • soms is dit type de enige mogelijkheid

Het bouwen van een huis is voor de meeste mensen de grootste financiële investering ooit. De bodemkwaliteit en stabiliteit van het bouwterrein kennen, nog voor je gaat bouwen, is de eerste belangrijke stap naar een duurzame woning om zo barsten en scheuren in je woning in de toekomst volledig te vermijden.