premies

Ken je deze premies van de Federale, Vlaamse en gemeentelijke overheid?

Alhoewel er heel wat minder premies voorzien zijn voor nieuwbouw dan voor een bestaande woning, kun je toch enkele interessante voordelen bekomen via de federale overheid, de Vlaamse overheid en tenslotte je gemeente. De meeste premies mag je bovendien combineren. Een overzicht:

Premies van de Federale overheid

Ecocheques:

Hiermee kan je ecologische producten kopen. Dit is niet enkel voor de aankoop van spaarlampen, maar ook om een stukje te betalen in de aankoop van o.a. isolatieproducten, zonnepanelen, warmtepompen, verwarmingsketel en het onderhoud ervan.

30% op de uitgaven voor inbraak- en brandpreventie:

Je kan tot 30% van deze uitgaven inbrengen in je belasting, dit met een maximum van € 750 per woning. Enkele voorbeelden:

  • inbraakpreventie: inbraakwerend glas, veiligheids- en camerasystemen, …
  • brandpreventie: water- poeder- en automatische blustoestellen, …

Premies van de Vlaamse overheid

Vermindering van de onroerende voorheffing:

Deze vermindering is gebaseerd op het E-peil van de woning en wordt automatisch opgenomen in je personenbelasting.

  • Behaal je E40 : een vermindering van 50% gedurende 5 jaar
  • Behaal je E30 : een vermindering van maar liefst 100%! gedurende 5 jaar

Bijna energieneutraal krediet (BEN-krediet) voor een zeer energiezuinige nieuwbouw:

Dit kan je verkrijgen indien je bouw voldoet aan de BEN-norm. Een aantal banken hebben een energiebeleidsovereenkomst met de Vlaamse overheid afgesloten.

Een bank met een BEN-krediet stemt bv de terugbetalingscapaciteit af op de geschatte energiebesparing. Bij een verhoogde lening quotiteit (verhouding tussen het ontleende bedrag en de aankoopprijs ) wordt geen rentetoeslag aangerekend.

Raadpleeg de site voor verdere informatie of bekijk deze video:

Warmtekrachtceritficaat (WKK-certificaat)

Dit kan je bekomen door de aanschaffing van een micro warmtekrachtkoppeling (micro-WKK). Dit is een verwarmingsketel die warmte geeft én tegelijk elektriciteit maakt. Hierdoor wordt er energie bespaard. De minimumopbrengst per warmtekrachtceritficaat bedraagt 31 €

E-peilpremie van Eandis (of Infrax)

Afhankelijk van je E-peil ontvang je éénmalige een premie via de netbeheerder. Voor een bouwaanvraag vanaf 01/01/2014 geldt deze berekening:

Een E-peil van lager dan E40: 1.800 € + 50 € per lager punt E-peil

Een voorbeeld:
Bereikt E-peil Opbrengst Berekening
E40 1800 € 1.800 € + 50 € x 0 punten
E30 2.300 € 1.800 € + 50 € x 10 punten
E20 2800 € 1.800 € + 50 € x 20 punten

Premies van de gemeente

Premies verschillen per gemeente

De premies verschillen per gemeente. Het is dus altijd wel interessant om bij je gemeente te informeren.

  • Een premie voor een zonneboiler
  • Een premie voor fotovoltaïsceh zonnepanelen
  • Een premie voor het scheiden van afvalwater en regenwater

goedkope lening voor energiebesparende maatregelen

Een FRGE-lening (fonds ter reductie van Globale Energiekost) is een premie die goedkoper lenen mogelijk maakt voor energiebesparende maartregelen. Het fonds leent niet rechtstreeks met particulieren, maar dit gebeurt via de gemeente.

Het gaat over een bedrag van min 1.250€ en max 10.000€, met een terugbetaling over 5 jaar en een intrest van 2%