bank

Zo berekent de bank de wederbeleggings vergoeding op je woonkrediet

Als je je lening vervroegd wilt terugbetalen dan kan de bank je hiervoor een kleine kost aanrekenen. Deze kost heet de wederbeleggingsvergoeding en is bij wet geregeld. Maar hoeveel bedraagt deze vergoeding nu eigenlijk?

Wanneer je een huis koopt of bouwt, neem je een lening bij de bank. Er wordt een overeenkomst afgesloten binnen welke tijd de lening wordt terugbetaald en met welke intrest.

Wettelijk is het echter toegelaten om in de loop van de afbetaling het geleende bedrag gedeeltelijk of zelfs volledig terug te betalen.

Omdat de bank hierdoor geld verliest door de misgelopen intresten, mag deze een vergoeding vragen wat men dus de 'wederbeleggingsvergoeding’ noemt.

Op immoweb.be vind je ook nog een uitgebreid artikel.

hoeveel bedraagt de wederbeleggingsvergoeding?

procent
De lener mag minstens 1 maal per jaar op elk ogenblik een deel terugbetalen. Het bedrag moet minimum 10% van het geleende bedrag zijn.

Hoeveel wederbeleggingsvergoeding je moet betalen hangt af van het bedrag dat je terugstort. Wettelijk mag de bank tot 3 maanden intrest vragen op het bedrag dat je hebt terugbetaald. De interestvoet (bv. 5%) is dezelfde interestvoet die je hebt overeengekomen tijdens het afsluiten van je lening.

De bank is niet verplicht de vergoeding op te eisen, maar de meesten doen het toch, een bank is en blijft immers een financiële onderneming.

Een concreet voorbeeld

Bedrag teruggestort Rente: 5% Wederbelegging
€10.000 €10.000 x 5% = €500 €500 : 4 = €125

In tegenstelling tot wat velen denken is de kost om je lening vervroegd terug te betalen niet zo hoog. Je betaald immers alleen rente op het bedrag dat je wilt terugbetalen.